Nagovor

 

Ignorantia iuris, neminem excusat – neznanje prava nikogar ne opravičuje ali

ignorantia iuris nocet – nepoznavanje prava škoduje.

 

 

 

 Vsebina:

 

1.     Nagovor

2.     Dostopnost

3.     Prednosti

4.     Nasvet

5.     Pravno navodilo

6.     Avtorstvo

7.     Kazalo zakonov

8.     Tematske povezave

9.     Naslovna stran

10.           Navodila za listanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Življenje v moderni državi postaja vedno bolj zapleteno. Vedno več naših aktivnosti določajo pravila-zakoni.

Sodni zaostanki, dolga in draga pravdanja dokazujejo tudi, da se prehitro zatekamo k temu skrajnemu sredstvu.

Namen našega ravnanja je, z uporabo modernih tehnik informacijske tehnologije, še bolj približati pravne vsebine slehernemu državljanu.

Ne domišljamo si, da bomo kaj prida prispevali k razrešitvi gornjih problemov, pa vendarle..

 

 

 

 

 

 

 

Naša zakonodaja je v principu dostopna brezplačno vsem uporabnikom, ki jim je to nujno zlo. To pomeni pregledovanje strani v manjši količini. Za vse ostale, ki strani uporabljajo poklicno,  pa se lahko naročijo na mesečno naročnino, ki znaša manj kot je naročnina na dnevni časopis.Le-ta naslednji dan nima več skoraj nikakršne vrednosti, naša zakonodaja pa je stalno uporabna in se samo veča. Za podjetja, ki bodo želela v celoti  naročiti našo zakonodajo imamo še dodatne drastične popuste. Stroški prve priključitve  so na strani Lem computers d.o.o., vse ostale ponovne priključitve pa plača uporabnik po veljavnem ceniku. Vsem uporabnikom sprva ne bomo mogli zagotoviti vseh potreb, zato bodo imeli prednost uporabniki z več nakupljenimi licencami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako bi najlažje prikazali naš sistem zakonov? Najbolj enostavno, predstavljajte si na primer knjigo »Zakon o obligacijah«, ki ji iztrgate kazalo. Velika večina ponudnikov  ponuja besedilo preko interneta prav takšno. Normalno je, da je tako listanje

povsem neužitno in ga uporabljamo samo takrat, če je to nujno potrebno. Nadalje, če ste videli kdaj koga, ki je temeljito prebiral člene zakonov, in na straneh lepil samolepilne lističe z citirano vsebino tako, da je imel razvozlano celotno vsebino zakonov na tej strani. No prav to smo storili mi. Menimo, da je ta način omogočil listanje preko zaslona izjemno pregledno

in efektno.

 

Sistem je zgrajen tako, da je okvir vsemu sistem Registra predpisov Slovenije , v ta sistem pa vnašamo naše zakone, ki imajo dve glavni posebnosti in niz manjših ugodnosti:

 

1.     Zakoni so dostopni po vsakem členu,  tako da do posameznih delov dostopamo vsebinsko (primer).

2.     V prikazu členov pa citirano vsebino prikažemo prav tam (primer).

3.     V bodoče bomo težili k temu, da vse zakone opremimo na ta način. (primer)

4.     Tudi delovna gradiva v obravnavi bomo poskusili tako pripraviti, vsaj najbolj zanimiva (primer)

5.     V dogovoru z večjimi uporabniki bomo pripravili tudi podzakonske akte (primer) ali poslovnike (primer1, primer2)

     ali detaljnejše povezovanje v globino (primer) .

6.     Listanje po naši zakonodaji, ki je neomejeno, pomeni manj listanja in posledično manjši strošek, pri tistih ponudnikih, ki strani zaračunavajo količinsko.

7.     Tovrstni pristop pomeni časovni izkoristek, povečanje točnost in razumljivost

8.     Vse navedbe so povezane še z drugimi zunanjimi viri; v samem zakonu v delu Evidence zakona na strani DZ in UL , ali pa v glavnem meniju na zakone ali podzakonske akte v Registru predpisov Slovenije.

9.     Naše strani so preproste, brez reklam. So nemoteče in zaenkrat ostajajo take, čeprav se zavedamo izgube dohodka.

Sodobni cinizem, kjer je prav vse zaračunljivo nam vliva dodatno prepričanje, da je potrebno to prakso nekje zaustaviti. Na ostale moteče elemente pa upamo, da nas boste opozorili, tako da bomo s skupnimi močmi ustvarili ustrezno okolje za vaše delo.

 

 

 

Ni pa odveč, da tu dodamo: pred uporabo se posvetujte z odvetnikom ali pravnikom!

Kajti: Ignorance is preferable to error; and he is less remote from truth who beleives nothing,

than he who beleives what is wrong.   Jefferson, Writings

 

         Neznanje je bolj zaželeno kot zabloda, manj oddaljen od resnice je tisti,

ki ne verjame nič, od tistega ki verjame zmoti.

 

 

Navzlic želji, da bi precizno pripravili gradivo, se tu pa tam lahko zgodi kaka napaka, ki pa jo bomo odpravili tudi z vašo pomočjo. Prav zaradi tega je nujno, da si preberete pravno navodilo.

 

 

 

 

Avtorstvo: Besedila v naših zakonih so javna (Zakon) . Oprema in ideja pa je last firme Lem computers d.o.o. in je kot taka zaščitena. Tistim, ki bi mimo zakona poskušali z dejavnostmi, ki niso v nikakršni zvezi z zagotovitvijo nujne pravne pomoči, pa sporočamo:

1.     Čemu kopirati vsebine, če so prosto dostopne.

2.     Vsebina zakonov je živa materija in se neprenehoma spreminja. Le-to pa lahko zagotovi specializirani ponudnik. Primerilo se je že, da je ob dobronamerni ponudbi po objavi linka na naš zakon, urejevalec spletne strani neupravičeno kopiral našo opremo (bookmarks) in izdelal »lasten« zakon. Vendar je bil že čez nekaj tednov zastarel in je še danes tak. Tudi to je lahko početje, ki vodi v pravno nepreglednost. V kolikor pa je kopiranje z namenom, da si obogatijo delo, potem naj nam javijo in bomo poskušali narediti naše strani še bolj priročne za delo.  Ni nam potrebno posebej poudarjati, da imamo na tem področju še velike ambicije. Želimo pa, da bi se vsaj v začetku osredotočali na tiste uporabne dejavnosti , ki bi komplementarno nadgrajevale obstoječe ponudbe in tako ustvarjale potrebno sinergijo na tem področju. Nujno pa je vedeti, da bomo lahko poglabljali dejavnost samo z zagotovitvijo ustreznih sredstev za naše delo.