V firmi Lem computers smo razvili izredno močno orodje za dostop do pravnih vsebin. Naš vir so objave tekstov v Državnem zboru RS.

Večina dokumentov so zakoni in, ali podzakonski akti. Ker pa je možno na ta način opremiti dokumentacijo katerekoli organizacije, bomo v nadaljevanju uporabljali izraz dokument.

Mi te tekste opremimo na način, da nam omogočajo čim boljši pregled nad dolumenti. S tem smo prvikrat dosegli, da je listanje, predvsem dolgih dokumentov, pregledno in hitro. Zato je popolnoma odveč tiskanje dokumentov. Se pravi, da prihranimo čas in dodatne stroške. Dokumenti so objavljeni v html obliki, kar pomeni, da se odpirajo takoj, brez vmesnega programa, kot sta Adobe pdf ali Wordow doc. Prednost te oblike ja, da se poleg hitrega odpiranja, vsebina prilagaja širirni našega okvirja.

Menili smo, da večina uporabnikov računalnika pozna obliko Windows Explorerja, zato te tekste prikazujemo na podoben način. Se pravi, da tekst prikažemo v dveh okvirih (frames), od katerih je levi četrtinski, detaljno kazalo, desni nam pa prikazuje izbrano vsebino.V kazalnem delu je pomembno, da smo pozorni na znakec +, kar pomeni, da s klikom nanj, odpiramo podrejene vsebine. S tem omogočamo takojšen pristop k tistemu delu dokumenta, ki nas zanima.

Pomembno je, da pri iskanju zakona v Razgrnjenem kazalu poiščemo zadnji veljavni zakon. Zakoni so razvrščeni po časovni lestvici od zgoraj navzdil. Vmes so spremembe in/ali dopolnila. Le te poiščemo samo takrat, ko na zanimajo samo oni. Drugače pa so vse spremembe pripadajoče zadnjemu iskanemu zakonu vsebovani v njem. Na primer:

 

 

Oval Callout: V tem primeru nas klik na oznako prinese na stran Ustevnega sodišča z ustrezno odločbo

 

 

 

Kot vidimo nas klik na željeni člen, v tem primeru na 25. člen ne ponese takoj v člen 25. Zakona o odvetništvu, ampak najprej v novelirani člen, v tem primeru 12. člen ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODVETNIŠTVU (ZOdv-B) in šele link v tekstu 25. člen nas popelje na prvotno besedilo.  No v navedenem primeru imamo še postanek v 5. členu ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODVETNIŠTVU (ZOdv-A) in šele tu se napotimo na stari tekst.

Tako nam ta obvezni obvoz skozi spremembo(e) prikaže celotno zgodbo. Zato ni potrebe po prečiščenih besedilih. Da še enkrat povdarimo, da je potrebno biti pazljiv v kazalnem delu na znake +. Ker smo želeli pustiti zakone nedotaknjene, kot so v preteklosti izgledali, smo tudi dodane člene v kazalnem delu vgnezdili na tisto mesto, kjer so bili dodani.

 

Po kliku na željeni pojem se v večinskem, desnem okvirju prikaže predmet našega zanimanja. Na tem delu,  pa so mnogokrat omenjane vsebine v, ali izven prikazanega dokumenta. Le-te  prikažemo na licu mesta tako, da se z miškinim kazalcem približamo oznaki, ki nam razpre zgolj citirano vsebino. Če te oznake ([LemŠtevilka]) ni, potem je ta vsebina dostopna s povezavo na ta sklic in je (običajno) modre barve ter podčrtana. Če je ta pojem opremljen s povezavo, se mora ob dotiku miškinega kazalca (običajno) , prikazati rokica. S klikom se prikaže omenjana vsebina.

 

V predelu takoj za citatom je postavljena mala oznakica komentarja, ki vsebuje zgolj citirano vsebino. Ko postavimo miško na njeno mesto, se odpre citat in ko miško odmaknemo se le-ta zopet skrije.

 

V zgornjem primeru se vidita dva odstavka 35. člena. Prvi odstavek je staro besedilo, ki je še veljavno, medtem, ko je drugi odstavek podčrtan z rumenim, da nam signalizira, da je v tem komentarju že uporabljena novela. Link v zgornjem delu kazala vsebovan v tekstu 35. člen nas najprej ponese v 15. člen spremembe, kjer je navedena sprememba:

Nakar nas link v besedilu (35. člen) dokončno popelje na staro besedilo. S tem smo ohranili integriteto besedil, takak kot so in se vse dogajanje odvija na kazalnem delu. Mi pa ohanimo kontrolo ne glede na to kam nas zanimanje popelje na desnem delu vedno v kazalnem delu.

Več kot očividno je, da s tem izboljšamo hitrost branja in tudi razumljivost členov in zakona.

Tu pa je ptrebno le opozoriti na to, da pa citati v starem besedilu zaenkrat še ne vsebujejo sprememb. Zaenkrat ta del predstavlje velik delovni napor, vendar že razmišljamo za ta popravek v bodoče. Tam kjer bomo uspeli dodati spremembe h starim komenarjem, bomo na to ustrezno opozorili. Sledeči problem je tudi v linkih ali citiranih členih evropske zakonodaje, kjer stoji klavzula »z vsemi spremembami«. Tu menimo, da smo našli rešitev v sledečem: tam kjer je citirani člen direktive/uredbe ga prikažemo, kot je v času veljave. V samemu tekstu »z vsemi spremembami« nam link ponudi vse module sprememb na tej zakonodaji in s tem olajšamo iskanje modula z omembo člena, ki se spreminja.

 

Te prednosti, pa so možne v Internet Explorerju(5+) in Netscape, ker pri teh brskalnikih lahko delujejo skripte, ki to omogočajo. Če uporabljate prikazovalnik Firefox, le-ta ne omogoča delovanje skript, vam bo prikazal citate zgolj kot povezavo. Vendar je povsem drugače če tak sklic prikažemo na licu mesta, tako kot je v tekstu umeščen. Za to poiščite MS Internet Explorer, ki vam je bil nameščen, ali pa ga za to priložnost namestite. Zagotavljamo vam, da ni nobena od naših skript poizvedujoča ali pa škodljiva.

Tovrstni način nam je omogočil še dodatno prednost, pri dopolnitvah dokumentov. V kazalnem delu, pri delih, ki so spreminjani (dopolnjevani) z drugimi dokumenti označimo ta del z (rdečo) oznako novele, in nas spremenjena pot ponese prav na mesto, ki govori o tej spremembi (dopolnilu ali črtanju dela ali celotnega člena). Želeli smo pustiti originalni dokument nedotaknjen. Prav tako pa se nam,  informatikom ne zdi ustrezno, da je ista vsebina napisana na več mestih (podvajanje vsebin). Seveda pa ogled določenega člena nadaljujemo z povezavo v členu dopolnila. Tako se vedno nujno sprehodimo skozi spremembo (ali več), do prvotnega besedila. S tem zajamemo spremenjeno-dopolnjeno vsebino. V tistih členih, ki pa so predmet presoje drugega organa (Ustavno sodišče), smo podvojili člen v kazalnem delu in nas oznaka ter tekst (judikat), usmerita na to presojo medtem. ko člen dvojček še vedno dovoljuje dostop do teksta dokumenta. Verjetno bi potem odpadla potreba po uradnih prečiščenih besedilih, kajti nemalokrat smo opazili napake. In končno, kot so nam potrdili razni pravni strokovnjaki so UPB-ji samo pripomoček in je relevantno besedilo osnovni zakon + spremembe. V kolikor nas zanima samo sprememba bomo poiskalni željeni dokument, ki spreminja osnovnega, če pa čitamo dokument v celoti, potem poiščemo temeljni dokument in bomo pri delih, ki so spreminjani, popeljani skozi to spremembo(e).

V predstavitvah naših dokumentov smo želeli nuditi tistim uporabnikom, ki morajo mnogokrat uporabljati računalnik, za razbijanje monotonosti, različna ozadja. Po našem mnenju le-ta niso vsiljiva, jih pa lahko posamezni uporabnik spremeni po svojemu okusu. Pri dopolnilih, pa smo uporabili malo bolj »težka« ozadja, zato, da bi bil prehod od glavnega dokumenta k dopolnilu bolj očiten.

Velikost teksta je primerna za tiste, ki vidijo malo slabše, vendar se v MSIE 7.0 to lahko v orodni vrstici poljudno uravnava.

V področju, kjer prikazujemo citate, tam, kjer je več virov, z različnimi barvami ozadja tekstov, opozarjamo na različne vire. V primeru citatov iz EU zakonodaje, so barve modre. V citatih ki so v dotičnem dokumentu, so zelene barve. Drugače pa barve izbiramo različno, glede na število zunanjih virov. V zadnjem času dodajamo na dnu vsakega citata kazalo dotičnega dokumenta in Kazalo zakonodajnih strani, kar je pomembno za tiste uporabnike, ki najdejo naše dokumente preko iskanja dela teksta z raznimi iskalniki (Najdi) in jim želimo pomagati k bolj udobnem načinu prebiranja.

Tu naj navedemo, da je ogled naše zakonodaje brezplačen za državljane in državljanke Slovenije; v nadaljevanju to pomeni mali uporabniki. Za velike uporabnike pa je mesečna najemnina izredno dostopna, dodatno še zato ker je uporaba neomejena, ker stroške prve namestitve nosi firma Lem computers in to je vse.

Z vrsto različnih ikon smo skušali prepoznavnost uporabe dokumentov povečati, posebno še takrat, ko imamo odprtih več dolumentov in prehajamo med njimi.

Iskanje pravnih vsebin na našem portalu je možno iz osnovnega Kazala zakonodajnih strani in RPS, ali iz razgrnjenega Kazala zakonov, ali pa iz posameznih zakonodajnih sklopov. Te sklope smo dodali zato, ker je generiranje vrstic obeh zgoraj omenjenih malo počasno, ker so njune vsebine obsežne. Ti bodo priročni za tiste, ki vedo kje se nahajajo zakoni, ki jih iščejo.

Na dnu kazalnega dela je poleg priložnostnih povezav, tudi vrstica, ki nas napoti na prijavo napake. V sporočilu je že vnešen naslov dokumenta, tako, da je potrebno samo opisati, kje in kakšne vrste je napaka. In kakšne napake lahko pričakujejo uporabniki? Glede na to, da tekste urejamo iz Državnega zbora in gled na omenjen način uporabe sprememb, tu napak ni pričakovati. Našteli pa bomo nekaj možnih napak:

-         v kazalnem delu ni vrstice XX.a člena. Javimo napako, do tega člena se pa prebijemo z klikom na predhodnika.

-         v prikazu sklica ni prava vsebina. Kljub temu, da smo izdelovali vsebine izjemno natančno, se to lahko zgodi. Nič usodnega, saj vidimo, da je bil citiran xx. člen , mi pa prikažemo yy. člen in to v glavi prikaza tudi navedemo. Ker pri citiranju sklicev jemljemo skupaj cel člen z naslovom vred, ni mogoče da bi naslov z povezavo in vsebina člena bila jemana različno.

 Zopet javite. S časom bo to izginilo.  

-         V prikazu sklica je člen sicer pravilen, vendar je citirani del neustrezen. Na primer, citirani odstavek ni pravi (posebno tam, kjer ni številčenja odstavkov), ali neprava alinea. Kot rečeno možno, vendar zelo malo, vendar vsebina zakona je pravilna. To napako lahko pri branju klasičnega dokumenta naredi marsikateri uporabnik. Potrebno pa je, da vas opozorimo. Ukrep.

-         Sklicani člen in vsebina pravilna vendar iz drugega dokumenta, To se včasi rado zgodi pri prehodnih in končnih določbah. Ukrep.

 

Pomembno je, da je v vseh primerih besedilo zakona originalno in nedotaknjeno. In poleg vsega je na vrhu vsakega zakona evidenčni del, kjer lahko uporabnik še dodatno preveri besedilo v DZ.

 

Ker v tem trenutku (še)  nimamo vseh dokumentov smo vse skupaj zavili v sistem Registra predpisov RS. Tako so v istem kazalu naši zakoni in vse povezave v RPS. Z klikom na tiste vrstice v kazalu, ki imajo logo RPS in tekst à Register predpisov,  pridemo v ta sklop zakonov na RPS, z klikom na + pa odpiramo podrejene vsebine, kjer se nahajajo naši dokumenti.

 

25/10-2007

 

Z današnjim dnem ne bomo več objavljali prečiščenih besedil, ker pomenijo podvajanje virov in s tem njihovo (možno) neskladje. Menimo, da naša rešitev popolnoma zadovoljivo rešuje ta problem.

 

 VEČ NAVODIL