Slika glavnega menija

Če kliknemo na mapo se nam odpre ustrezno področje v Registru predpisov Slovenije.

 V kolikor kliknemo na križec pred mapo z željeno vsebino se nam odprejo podrejeni pojmi.

 

Križci pred novoodprtimi pojmi nam povedo, da se pod njimi nahajajo še pojmi.

Šele ,ko se nam  prikaže minus, potem ni več vsebin na tem nivoju. S pritiskom na minus zopet zapremo odprte pojme.

Tako izgleda delno odprt meni v pojmu Gospodarske dejavnostiTo obliko smo povzeli po maniri Windows Explorer-ja,

ker je mnogo uporabnikov na to obliko že navajeno.

 

 

Če kliknemo na mapo ki ima oznako-->  Register predpisov,

 potem dobimo vsebine na RPS, kot smo to zgoraj navedli. V vsakem primeru dobimo

zakon, predpis, pravilnik ali uredbo.

 

 

Tu vidimo tak primer

 

 

Še odpiramo teme

 

Zadnja tema (promet in zveze)

 je odprta in tu vidimo znak minus pred temo.Večina v tem delu je zakonov, le malo niže je zakon s plusom,

kar pomeni, da je tam verjetno starejša verzija zakona ali/in podzakonski akti

 

 

Ko kliknemo zgoraj izbrani zakon se nam v novem oknu prikaže zakon in kazalo. Tudi tu velja isto, kot zgoraj povedano.

S pritiski na križce odpiramo vsebine v knjigah, delih, poglavjih, podpoglavjih itd. Zakona vse do posameznega člena.

Seveda lahko skočimo na vsak zgoraj naveden pojem direktno, tako, da kliknemo ustrezno mapo in ne križec.

 

Na vrhu kazala je opozorilo, kdaj je bila stran nazadnje urejana.

 

Ker je kar nekaj opisov v kazalu zelo dolgih. Si lahko ogledamo željen in delno skrit opis tako, da kazalec miške

prislonimo na izbran pojem in že se nam, v obliki komentarja prikaže celoten opis.

 

 

Prav tako lahko razširimo kazalni del okna(<->), vendar s tem zmanjšamo vsebinski del.

Po potrebi lahko z drsnikom na dnu kazala spremljamo vsebino napisov.

 


Na dnu, v statusni vrstici je naziv zakona.

 

Prav tako lahko po potrebi zmanjšamo velikost kazalnega dela, tako, da miško prislonimo na vertikalno črto,

dokler se nam ne pokaže znak <-> in sedaj lahko vlečemo črto v levo in s tem zmanjšujemo okno kazala,

ali pa v desno in ga tako povečujemo.

 

 

Čitanje citiranih vsebin.

 

 

 

Starejši zakoni imajo kazalo urejeno ločeno od vsebine in izgledajo približno takole.

 

 

Druga generacija prikaza zakonov ima izvlecno kazalo.

Le-to se diskretno skriva na skrajni levi. Ko nanj prislonimo miško se izvleče.

 

 

 

 

 

 

 

Tako potem to izgleda.

 

Še nekaj navodil: http://lem-computers.net/ZakonodajneStraniNavodilo.mht